Storskjerm til Briskeby Stadion

Leveranse bestående av 180 meter elektronisk superboards, Storskjerm med mer.