Velkommen til LiveCom

LiveCom holder til i Trondheim, med hovedkontor for Europa. Der har vi produksjon, service, utvikling, lager og utstilling av skjermer. Med 16 års erfaring med LED teknologien i Norge fremstår vi i dag som Norges største tilbyder av LED-teknologi. Med 17 års praksis er det få som har mer kompetanse på denne teknologien i Norge. Sammen med Medialab AS, er vi totalleverandør av innhold, salg og service.

Vårt mål

LiveCom Europe AS har som mål å være blant de ledende entreprenørene i Norge innen vårt fagområde, både faglig og økonomisk.

I samspill med kundene skal vi levere produkter og tjenester innen våre satsningsområder. For å beholde og forbedre LiveCom Europe AS sin anseelse, konkurranseevne og lønnsomhet er det nødvendig å levere produkter og tjenester med kvalitet. Derfor må alle deler av bedriften stadig forbedre seg gjennom aktivt å finne fram til og eliminere faktorer som påvirker kvaliteten i negativ retning.

Kvaliteten er først oppnådd når produktet og tjenesten er overlevert til kunden:

 • I samsvar med kundens krav og forventning
 • Uten skade på personell og miljø
 • Med tilfredsstillende økonomisk resultat

LiveCom Europe AS sitt kvalitetsbegrep omfatter såvel helse, miljø, og sikkerhet (HMS), som økonomi og produktkvalitet.
 Vårt integrerte styringssystem ivaretar alle disse faktorene. 
Vi skal øke vår kunnskap om miljøeffekten av våre produkter og aktiviteter. Helse, miljø og sikkerhet skal ha høy prioritet ved utførelse av arbeid i alle ledd i bedriften. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for sin egen og sine kollegers sikkerhet, selv om ledere på det enkelte nivå har et spesielt ansvar.

LiveCom Europe AS vil gjennom profesjonelt samarbeid med sine kunder, leverandører og under-entreprenører videreføre sine krav til kvalitet. Samarbeidet skal bidra til at alle parter øker sin konkurransekraft.

 

Vårt team

I tillegg til våre 7 fast ansatte og meget kompetente medarbeidere, har Livecom Europe AS også et profesjonelt team av frilansere, leverandører og andre ressurspersoner med seg inn i planlegging og gjennomføring av våre ulike storskjermløsninger.

Dette styrker vår totale kompetanse og forståelse av hva som er de beste løsningene for våre kunder og som igjen fører til at det enkelte oppdrag blir planlagt og utført på den best tenkelig måte, iht. kundens ønsker og krav.

 

Våre kunder

Blant våre kunder i Norge er en rekke av landets største selskaper men vi har også betydelige kunder innen andre markedssegmenter.

Vi arbeider alltid i nært samarbeid med våre kunder, og blant våre norske kunder finnes:

 • Signex
 • Telenor
 • DNB
 • Statoil
 • Webpro
 • IKEA
 • Norsk Tipping
 • Atea
 • Rockheim
 • RBK
 • TIL
 • Viking FK
 • FK Grenland
 • AAFK
 • Elverum Håndball
 • Byåsen Håndball
 • ABC Teknikk
 • KORO
 • Bærum Kommune
 • Aquarama