top of page

Personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Livecom samler inn, bruker, deler og beskytter personlig informasjon i forbindelse med våre tjenester og produkter. Vi tar ditt personvern på alvor, og vi er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personlige privatliv.

1. Innhenting av personlig informasjon

Vi kan samle inn personlig informasjon fra deg når du bruker våre tjenester, for eksempel når du registrerer deg for en konto, utfører et kjøp, abonnerer på vårt nyhetsbrev, eller kontakter vår kundeservice. Den personlige informasjonen vi samler inn kan inkludere, men er ikke begrenset til, navn, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon og annen informasjon som du frivillig oppgir.

2. Bruk av personlig informasjon

Vi bruker den innsamlede personlige informasjonen til å levere og forbedre våre tjenester, administrere din konto, behandle dine bestillinger, kommunisere med deg, tilpasse din opplevelse og oppfylle våre juridiske forpliktelser. Vi kan også bruke dine opplysninger til markedsføring, men kun hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

3. Deling av personlig informasjon

Vi deler ikke din personlige informasjon med tredjeparter unntatt i de tilfeller der det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg, for å overholde juridiske krav, eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette. Vi kan også dele anonymiserte og aggregerte data for analyseformål.

4. Beskyttelse av personlig informasjon

Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte din personlige informasjon mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. Vi bruker bransjestandard sikkerhetstiltak for å sikre at din informasjon er trygg.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til, korrigere, begrense behandlingen av, eller slette din personlige informasjon som vi har samlet inn. Du har også rett til å motsette deg vår behandling av dine personlige opplysninger, og til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt. For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss på innsendingsskjema.

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst, og eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter at de er publisert på våre nettsider. Vi oppfordrer deg til å regelmessig gjennomgå denne erklæringen for å være oppdatert om hvordan vi behandler og beskytter din personlige informasjon.

Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til innsamling, bruk og deling av din personlige informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående vår behandling av din personlige informasjon, vennligst kontakt oss på +47 918 88 918.

bottom of page